A A A
baner

Konsultacje rynkowe

ZP.54.1.2023.WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE
pn. Dostawa i montaż systemu kolejkowego dla Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A.

W ramach przygotowywania przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zwraca się do ekspertów i Wykonawców o specjalistyczne doradztwo i udzielenie informacji w zakresie wskazanym w Regulaminie Konsultacji, w tym do opracowania opisu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Głównym celem przeprowadzania Konsultacji jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji
o najnowszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia. Umożliwi to Zamawiającemu w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia optymalną konkretyzację opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy, w sposób odpowiadający potrzebom Zamawiającego i aktualnym standardom rynkowym

Ogłoszenie Wstępnych Konsultacji Rynkowych nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy PZP, ani zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

TERMIN ZGŁASZANIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH RYNKOWYCH: 
do 23 marca 2023r.

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES MAILOWY:
w.kozlowska-peciak@dolmed.pl oraz danuta.bogielska@dolmed.pl

 1. REGULAMIN WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
 2. OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
 3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONSULTACJACH RYNKOWYCH
 4. ZGŁOSZENIE-wersja edytowalna

Link do Logintrade: https://dolmed.logintrade.net/rejestracja/informacje_dla_wykonawcow.html

_____________________________________________________________

ZP.290.1.2022 WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE

pn. Dostawa specjalistycznego sprzętu laryngologicznego wraz z akcesoriami dla Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A.

 1. REGULAMIN WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
 2. OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
 3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONSULTACJI RYNKOWYCH
 4. ZGŁOSZENIE-wersja edytowalna

https://dolmed.logintrade.net/rejestracja/informacje_dla_wykonawcow.html

 1. W ramach przygotowywania przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zwraca się do ekspertów i Wykonawców o specjalistyczne doradztwo i udzielenie informacji w zakresie wskazanym w Regulaminie Konsultacji, w tym do opracowania opisu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Głównym celem przeprowadzania Konsultacji jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji o najnowszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia. Umożliwi to Zamawiającemu w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia optymalną konkretyzację opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy, w sposób odpowiadający potrzebom Zamawiającego i aktualnym standardom rynkowym
 3. Ogłoszenie Wstępnych Konsultacji Rynkowych nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy PZP, ani zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

TERMIN ZGŁASZANIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH RYNKOWYCH: do 16 marca 2022r.

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES MAILOWY:
w.kozlowska-peciak@dolmed.pl oraz danuta.bogielska@dolmed.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________

Z.51.288.2021 WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE
pn.: Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu informacyjnego w Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED S.A.

 1. REGULAMIN WSTĘPNYCH  KONSULTACJI RYNKOWYCH
 2. OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH  KONSULTACJACH RYNKOWYCH
 3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONSULTACJI RYNKOWYCH
 4. ZGŁOSZENIE-wersja edytowalna

https://dolmed.logintrade.net/rejestracja/informacje_dla_wykonawcow.html
W ramach przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia na Zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu informacyjnego w Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED S.A. Zamawiający zwraca się do ekspertów i wykonawców o specjalistyczne doradztwo i udzielenie informacji w zakresie wskazanym w Regulaminie Konsultacji, w tym do opracowania opisu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Głównym celem przeprowadzania Konsultacji jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji o najnowszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia. Umożliwi to Zamawiającemu w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia optymalną konkretyzację opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy, w sposób odpowiadający potrzebom Zamawiającego i aktualnym standardom rynkowym. Ogłoszenie o Konsultacjach nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy Pzp, ani zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

TERMIN ZGŁASZANIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH RYNKOWYCH:
do 05.10.2021r.
ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES MAILOWY:
w.kozlowska-peciak@dolmed.pl oraz mr@dolmed.pl