A A A
baner

2017-1

Dostawa produktów leczniczych i artykułów aptecznych

Przetarg nieograniczony - nr ref. DIG.290.1.2017

Termin składania ofert:   09.05.2017, godz. 10:00

Do pobrania:

28.03.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

   

przekazane do publikacji w dniu 28.03.2017

   

opublikowane w dniu 30.03.2017 pod numerem 2017/S 063-117881

30.03.2017

 

SIWZ

   

dostępna od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

10.04.2017

 

Wyjaśnienia treści SIWZ (1)

09.05.2017

 

Informacja z otwarcia ofert

19.05.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty