A A A
baner

2019-1

Dostawa systemu rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń na poziomie -1 w budynku DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 40

Przetarg nieograniczony - nr ref. DIG.290.1.2019

Nowy termin składania ofert: 19.06.2019, godz. 10:00

Do pobrania:

 29.04.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

przekazane do publikacji w dniu 29.04.2019

 30.04.2019

 

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2019/S 084-199398  

    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest w linku poniżej
   

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:

   

https://platformazakupowa.pl/pn/dolmedsa