A A A
baner

2019-2

Dostawa systemu rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń na poziomie -1 w budynku DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 40

Przetarg nieograniczony - nr ref. DIG.290.2.2019

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 09.10.2019, godz. 10:00

Do pobrania:

 08.08.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

przekazane do publikacji w dniu 08.08.2019

13.08.2019

 

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2019/S 155-381693

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest w linku poniżej

   

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:

   

https://platformazakupowa.pl/pn/dolmedsa

Informacja o unieważnieniu postępowania