A A A
baner

2020-1

Dostawa systemu rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń na poziomie -1 w budynku DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 40

Przetarg nieograniczony - nr ref. DIG.290.1.2020

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 25.02.2020, godz. 09:00

Do pobrania:

03.01.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu

przekazane do publikacji w dniu 03.01.2020 

07.01.2020

 

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2020/S 004-004265

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest w linku poniżej

   

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:

   

https://platformazakupowa.pl/pn/dolmedsa