A A A
baner

2021-1

Dostawa odczynników do diagnostyki infekcji i chorób nieinfekcyjnych wraz ze sprzętowym zabezpieczeniem automatycznego wykonywania badań
Postępowanie prowadzone w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Termin składania ofert: 10.06.2021, godz. 9:00
Strona, na której prowadzone jest postępowanie:
https://dolmed.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html