A A A
baner

2022-1

Dostawa aparatów ultrasonograficznych - 2 szt.
Postępowanie prowadzone w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Uwaga! Nowy termin składania ofert 28.02.2022, godz. 9:00.
Strona, na której prowadzone jest postępowanie:
https://dolmed.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html