A A A
baner

2022-2

Dostawa i montaż mebli biurowych (zamówienie I)
Postępowanie prowadzone w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Termin składania ofert 10.05.2022, godz. 9:00.
Strona, na której prowadzone jest postępowanie:
https://dolmed.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html