A A A
baner

2021-2

Dostawa odczynników immunochemicznych oraz do chemii klinicznej wraz ze sprzętowym zabezpieczeniem automatycznego wykonywania oznaczeń
Postępowanie prowadzone w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Termin składania ofert: 11.10.2021, godz. 9:00
Strona, na której prowadzone jest postępowanie:
https://dolmed.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html