A A A
baner

Czy mogę odebrać wyniki badań innej osoby?

Tak, ale wyłącznie pod warunkiem, że osoba wykonująca badania podpisze odpowiednie upoważnienie, uzupełnione o pełne dane osoby, której zleca odbiór swoich wyników. Poniżej znajdują się wzory upoważnień gotowe do pobrania i wypełnienia.

Upoważnienie jednorazowe
(uprawnia do jednorazowego odbioru wyników badań w imieniu innej osoby)

Upoważnienie stałe
(uprawnia do wielokrotnego odbioru wyników badań w imieniu innej osoby, aż do jego pisemnego odwołania)