A A A
baner

Co może zrobić ofiara mobbingu

mgr Grażyna Greń
specjalista psycholog kliniczny
psychoterapeuta pozytywny

Do reagowania na mobbing zobowiązani jesteśmy wszyscy, wszyscy jesteśmy  odpowiedzialni gdy przyzwalamy, nawet tylko milcząc, na zachowanie będące mobbingiem  wobec siebie i innych, nie reagujemy  gdy ktoś traktuje  niewłaściwie jednego z naszych kolegów. Oczywiście  wiele osób obawia się (zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie trudno o zatrudnienie) utraty pracy, ataku ze strony mobera, kolegów.

Mobbing jest możliwy, ponieważ jest tolerowany przez przełożonych i bezwolnych uczestników,  osób, które tolerują mobbing, przyglądają  się.

Zachowania mobbingowe mogą zostać zduszone w zarodku, jeżeli koledzy, oraz przełożeni jasno wyrażą swoją dezaprobatę!

A co może zrobić ofiara mobbingu?
Ofiary muszą odpowiednio wcześnie wyznaczyć jasne  granice i wycofać się z relacji wiążącej się z mobbingiem. Ważne dla ofiary jest osiągnięcie wew. stabilizacji.

Otwarte poruszenie problemu jest skuteczne tylko na początku mobbingu, dobrze jest jednak zapobiegać eskalacji konfliktu. Mobbing można skutecznie powstrzymać gdy radykalnie zmieni się forma współpracy/ interakcji między mobberem a ofiarą mobbingu.

Nie należy czekać aż ataki staną się chlebem powszednim. Konieczna jest rozmowa z osobą, która spiskuje i inicjuje ataki przeciwko tobie (nie zawsze niestety jest to skuteczne).

Prostować plotki i informacje o popełnianiu błędów.  Bezpośredni opór rzadko jest skuteczny. Bardziej skuteczne jest szukanie wsparcia u kolegów, przełożonych, często jednak nie jest wystarczające. Można szukać pomocy u niezależnego męża zaufania. W wielu większych  zakładach pracy są zespoły zajmujące się zapobieganiem i reagowaniem w przypadku mobbingu. W ich skład zwykle wchodzą osoby obdarzone przez pracowników dużym zaufaniem. 

Często próby nawiązania kontaktu, podjęcia rozmowy, propozycja rozwiązania konfliktu, odpowiedź podobnym atakiem mobbingowym były dławione w zarodku, blokowane.
Wiele osób szuka jeszcze pomocy w rodzinie, u znajomych, lekarza, psychologa. Można zwrócić się po pomoc do prawnika.
1/3 badanych uznała, że żadna z instytucji, osób do których się zwracała, nie była jej w stanie udzielić właściwego wsparcia.

W przypadku  dochodzenia praw na drodze sądowej pomocne może być prowadzenie dziennika mobbingu:

  • Data, godzina.
  • Dokładny opis, co się zdarzyło.
  • Kto i jakie podejmował działania.
  • Kto był obecny i widział, słyszał zdarzenie.
  • Jakie były reakcje osoby doświadczającej mobbingu- zdrowotne, fizyczne.

Gdy konflikt nasila się, w zakładzie pracy rozprzestrzenia się informacja o nim. Wtedy nawet przeniesienie ofiary mobbingu do innego działu może nie być skuteczne.

Jeżeli przełożeni zareagują dość szybko, może się okazać, że osoba, która w jednym zespole była źle oceniana, jako   słaby pracownik, była ofiarą mobbingu, w innym zespole może być dobrym pracownikiem.