A A A
baner

Badania przeciwciał na obecność Sars-Cov-2 (Covid-19)

Wykonaj test na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 

 • Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 IgA – 80 zł

 • Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 IgG – 80 zł


Obraz3

 • Testy na obecność przeciwciał koronawirusa wykonywane są z krwi.

 • Pobranie krwi nie wymaga bycia na czczo.

 • Nie ma potrzeby wcześniejszego umawiania się, ani zapisywania na wykonanie badania. Laboratorium czynne już od 6:30

 • Podczas pobytu w naszej placówce należy  mieć założoną maseczkę przykrywającą usta i nos (obowiązek od 16 kwietnia br.). 


 W naszym laboratorium testy wykonujemy metodą ELISA  na autoanalizatorze (nie są to testy kasetkowe) Diagnostyka zakażeń SARS-CoV-2 

Aby ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa, zaleca się badanie osób potencjalnie zakażonych w początkowej fazie infekcji. W tym celu, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), stosuje się testy oparte o metodę PCR, które wykrywają materiał genetyczny wirusa i wykazują najwyższą czułość między 7. a 14. dniem od kontaktu z SARS-CoV-2 (czyli wówczas gdy pacjent ma pierwsze objawy zakażenia).

Po upływie około tygodnia od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych czułość diagnostyki molekularnej (PCR) w zakażeniach SARS-CoV-2 stopniowo maleje, z powodu spadku liczby cząstek wirusa w nabłonku dróg oddechowych. Wówczas pacjent może otrzymać wynik fałszywie ujemny, pomimo toczącej się infekcji.

W tej późniejszej fazie infekcji kluczową rolę zaczynają odgrywać testy serologiczne wykrywające specyficzne przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które wydają się być idealnym dopełnieniem metody PCR, wydłużając czas umożliwiający przeprowadzenie wiarygodnej diagnostyki.

 W przypadku występowania u pacjenta objawów infekcji nie należy zgłaszać się na badania serologiczne w kierunku SARS-CoV-2.


POZBĄDŹ SIĘ OBAW!- przydatność badań serologicznych

Wykrycie specyficznych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 jest możliwe już po około 10 dniach od momentu wystąpienia pierwszych objawów klinicznych zakażenia.  Wykonanie testów serologicznych przydatne jest:

 • wykrywaniu osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi (tzw. „cisi” nosiciele),

 • badaniach przesiewowych osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań RT-PCR,

 • badaniach osób szczególnie narażonych na kontakt z SARS-CoV-2 (np. personel szpitali),

 • podejmowaniu decyzji o kwarantannie, jej kontynuacji lub przerwaniu,

 • postępowaniu z pacjentami z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku koronawirusa,

 • badaniach epidemiologicznych, mających na celu ustalenie rozpowszechnienia zakażenia w populacji.


 Serologiczne testy można wykonać bez skierowania od lekarza, są to badania płatne.

 1. W naszym laboratorium testy wykonujemy metodą ELISA (nie są to testy kasetkowe).

 2. Badanie należy traktować jako przesiewowe, czyli takie, które może być pomocne w rozpoznaniu lub przebytej infekcji SARS  CoV-2 .


 Rekomendowane jest wykonanie testów w 2 klasach jednocześnie IgA i IgG, wykrywające specyficzne przeciwciała anty-SARS CoV-2.

 Wynik (+) dodatni  badania w klasie IgG

może świadczyć o przebyciu zakażenia , a tym samym o kontakcie z wirusem SARS-CoV-2.

  Wynik (+) dodatni badania w klasie IgA

IgA wykonuje się w celu określenia możliwego kontaktu z wirusem wywołującym COVID-19. Ich obecność może świadczyć o aktywnym zakażeniu

 • Wynik  powinien być zweryfikowany testem PCR


Wynik (-) ujemny w klasie IgG i IgA 

świadczy o tym, że organizm nie wytworzył przeciwciał


 • Wynik ujemny nie wyklucza infekcji SARS-COV-2 

Wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 

 Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rozpoznanie infekcji SARS-CoV-2 wymaga potwierdzenia obecności materiału genetycznego wirusa w materiale pobranym od pacjenta (PCR).

Diagnostyka serologiczna może służyć jedynie jako uzupełniające narzędzie diagnostyczne.