A A A
baner

NADCIŚNIENIE TĘTNICZNIE A CHOROBY NEREK

W praktyce klinicznej obserwujemy, iż  znaczny odsetek pacjentów z chorobami nerek cierpi również na nadciśnienie tętnicze. Z drugiej strony wśród głównych przyczyn (obok cukrzycy i kłębuszkowego zapalenia nerek) prowadzących do przewlekłej choroby nerek (PChN) wymienia się nadciśnienie tętnicze.

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób układu sercowo-naczyniowego sięgającą w populacji polskich seniorów nawet 60-80%.


Nadciśnienie tętnicze jako choroba przewlekła ma bezpośredni i pośredni wpływ na aktywność życiową oraz jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia.


Największy wpływ na jakość życia  mają powikłania narządowe nadciśnienia tetniczego takie jak: • udar mózgu

 • zawał serca

 • niewydolność serca

 • przewlekła choroba nerek


 Przewlekła choroba nerek charakteryzuje się pogorszeniem funkcji nerek wyrażoną wzrostem toksyn mocznicowych min. kreatyniny, mocznika oraz obniżeniem eGFR (estimatedglomerularfiltrationrate- szacowany wskaźnik filtracji kłębuszkowej).


W przewlekłej chorobie nerek może  dochodzić  również do : • zaburzeń elektrolitowych (nieprawidłowe poziomy potasu, wapnia, fosforanów)

 • anemii - obniżenia hemoglobiny (zmniejszona liczba erytrocytów ze względu na obniżenie produkcji erytropoetyny w uszkodzonych nerkach)

 • zaburzeń wolemii (obrzęków)

 • zaburzeń hormonalnych-nieprawidłowego poziomu parathormonu

 • niedoboru witaminy D (produkowanej w nerkach)


 Według badań Prof. Bolesława Rutkowskiego w ramach projektu POLNEF-  PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK występuje w polskiej populacji  aż  u  11,9-15,6%  mieszkańców.


 W leczeniu przewlekłej choroby nerek szczególną uwagę zwracamy na : 1. znalezienie PRZYCZYNY prowadzącej do uszkodzenia nerek oraz powstrzymanie dalszej PROGRESJI niewydolności nerek celem uniknięcia konieczności terapii nerkozastępczej tzn. DIALIZOTERAPII, PRZESZCZEPIENIA NERKI,

 2. zapobieganie dalszemu uszkadzaniu nerek poprzez leczenie NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO, cukrzycy,  białkomoczu, infekcji  i innych chorób mających wpływ na włóknienie nefronów

 3. dostosowanie dawek leków do funkcji nerek (eGFR) celem uniknięcia toksycznego działania leków,

 4. unikanie leków nefrotoksycznych (uszkadzających nerki),

 5. kontrolę kreatyniny, mocznika, potasu, gospodarki wapniowo –fosforanowej, morfologii krwi,

 6. unikanie nefropatii kontrastowej,

 7. hamowanie progresji niewydolności nerek ,

 8. dietę.


Profilaktyką, diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego oraz chorób nerek zajmuje się poradnia nefrologiczna .


Dr hab. n. med. Mirosław Banasik
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista chorób nerek - nefrolog
transplantolog kliniczny