A A A
baner

2016-2

Dostawa produktów leczniczych i artykułów aptecznych

Przetarg nieograniczony - nr ref. DIG.290.2.2016

Termin składania ofert:   14.04.2016, godz. 10:00

Do pobrania:

03.03.2016

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

   

 przekazane do publikacji w dniu 03.03.2016

 

 

 opublikowane w dniu 08.03.2016 pod numerem 2016/S 047-077797

08.03.2016

 

 SIWZ 

 

   dostępna od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii  Europejskiej

15.03.2016

 

 Wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ(1)

23.03.2016

 

 Wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ(2)

24.05.2016

 

 Wynik