A A A
baner

2016-4

Dostawa odczynników immunochemicznych oraz do chemii klinicznej wraz ze sprzętowym zabezpieczeniem automatycznego wykonywania oznaczeń

Przetarg nieograniczony - nr ref. DIG.290.4.2016

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 06.12.2016, godz. 10:00

Do pobrania:

 23.11.2016

 

Ogłoszenie o zamówieniu

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.11.2016 pod numerem 349373-2016

 23.11.2016

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 29.11.2016

 

Wyjaśnienia treści SIWZ(1)

 01.12.2016

 

Wyjaśnienia treści SIWZ(2)

 06.12.2016

 

Informacja z otwarcia ofert

 12.12.2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty