A A A
baner

2017-2

Dostawa produktów leczniczych i artykułów aptecznych.

Przetarg nieograniczony - nr ref. DIG.290.2.2017

Termin składania ofert:   31.10.2017, godz. 10:00

Do pobrania:

20.09.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

   

przekazane do publikacji w dniu 20.09.2017

   

opublikowane w dniu 23.09.2017 pod numerem 2017/S 183-374519

23.09.2017

 

SIWZ

   

dostępna od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

04.10.2017

 

Wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ(1)

16.10.2017

 

Wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ(2)

31.10.2017

 

Informacja z otwarcia ofert

17.11.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty