A A A
baner

2018-1

Dostawa odczynników immunochemicznych oraz do chemii klinicznej wraz ze sprzętowym zabezpieczeniem automatycznego wykonywania oznaczeń

Przetarg nieograniczony - nr ref. DIG.290.1.2018

Termin składania ofert: 06.03.2018, godz. 10:00

Do pobrania:

 22.02.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.02.2018 pod numerem 521788-N-2018

 22.02.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 01.03.2018

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 06.03.2018

 

Informacja z otwarcia ofert

 13.03.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty