A A A
baner

2019-3

Dostawa odczynników immunochemicznych oraz do chemii klinicznej wraz ze sprzętowym zabezpieczeniem automatycznego wykonywania oznaczeń

Przetarg nieograniczony - nr ref. DIG.290.3.2019

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 26.08.2019, godz. 10:00

Do pobrania:

 14.08.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2019 pod numerem  586147-N-2019

 14.08.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 21.08.2019

 

Wyjaśnienia/zmiany treści SIWZ (1)

 26.08.2019

 

Informacja z otwarcia ofert

 29.08.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty