A A A
baner

2020-3

Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku przychodni DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony - nr ref. DIG.290.3.2020

Termin składania ofert: 20.07.2020, godz. 13:00

Do pobrania:

 10.07.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2020 pod numerem 560793-N-2020

 10.07.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 15.07.2020

 

Wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ(1)

 15.07.2020

 

Wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ(2)

 16.07.2020

 

Wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ(3)

 20.07.2020

 

Informacja z otwarcia ofert

 24.07.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty