A A A
baner

2020-4

Dostawa odczynników immunochemicznych oraz do chemii klinicznej wraz ze sprzętowym zabezpieczeniem automatycznego wykonywania oznaczeń     Przetarg nieograniczony - nr ref. DIG.290.4.2020 Uwaga! Nowy termin składania ofert: 02.10.2020, godz. 13:00   Do pobrania:
21.09.2020 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2020 pod numerem  587395-N-2020
 21.09.2020 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 29.09.2020 Wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ (1)
 02.10.2020 Informacja z otwarcia ofert
 13.10.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty