A A A
baner

e-recepta od lekarza POZ – jak otrzymać receptę

Zapotrzebowanie na leki przyjmujemy na specjalnie przygotowanym formularzu online. Czas oczekiwania na e-receptę jest wydłużony, nawet do 5 dni.

Pamiętaj, aby podać prawidłowe dane Twoje imię i nazwisko, PESEL oraz numer telefonu, na który wyślemy Ci 4-cyfrowy kod recepty.

  • Dla każdego pacjenta powinno być osobne wygenerowane zapotrzebowanie
  • Proszę podać pełną nazwę leku i gramaturę

Jeżeli jesteś osobą przewlekle chorą, która potrzebuje recepty lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w celu kontynuacji leczenia, możesz w Rejestracji złożyć wniosek o wypisanie stosownych środków medycznych, bez konieczności rejestrowania się i odwiedzania gabinetu lekarskiego.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej zweryfikuje zasadność wystawienia wnioskowanych przez pacjenta leków/środków zaopatrzenia w wyroby medyczne, a także jego uprawnień do korzystania ze świadczeń NFZ oraz należnej mu refundacji.

Wnioski na zaopatrzenie w wyroby medyczne można odbierać w Rejestracji następnego dnia, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby posiadającej pełnomocnictwo do odbioru recept i wniosków.

 

Receptę możesz zamówić także poprzez naszą aplikację mobilną DOLMED. Pobierz ją teraz ze sklepu Play lub App Store i zarządzaj swoim zdrowiem.

______________________

Szanowni Państwo

Od dnia 01.01.2020 roku funkcjonuje w Polsce e-recepta, dająca szereg możliwości ułatwiających życie Pacjentom i zmniejszających obciążenie lekarzy przy przepisywaniu leków. Jedną z tych możliwości jest wypisywanie recept tzw. 365-dniowych.

Recepta 365-dniowa pozwala na wypisanie leków do stosowania nawet przez 12 miesięcy i pozwala na jej częściową realizację poprzez wykupywanie leków w miarę kończących się opakowań. Jedynym zastrzeżeniem jest konieczność jej realizacji w jednej aptece.

Jeżeli Państwo stosujecie przewlekle leki, prosimy o zlecanie ich w ilościach zapewniających minimum 3-miesięczne stosowanie. Nie będziecie Państwo musieli tak często składać nowych zapotrzebowań, przy częściowej realizacji będziecie się posługiwać tym samym kodem dostępu (PIN-em), zaś lekarze DCM DOLMED zamiast wypisywać kolejne recepty będą mogli przyjąć dodatkowych pacjentów.

Jeżeli w trakcie realizowania recepty dojdzie do zmiany leków, w żaden sposób nie jesteście Państwo zobowiązani do jej realizacji w całości.

Serdecznie prosimy o korzystanie z tej formy ordynacji leków.