A A A
baner

e-recepta od lekarza POZ – jak otrzymać receptę

e-recepty (tylko dla pacjentów POZ) można zamawiać drogą elektroniczną. 

POBIERZ WNIOSEK zapotrzebowania na leki  Obecnie czas oczekiwania na e-receptę do 5 dni.

Wystarczy napisać maila na adres  erecepta@dolmed.pl i tym samym złożyć zapotrzebowanie na leki.  Pamiętaj aby podać prawidłowe dane  Twoje imię i nazwisko,  PESEL  oraz numer telefonu, na który wyślemy Tobie  4-cyfrowy kod recepty.

  • Dla każdego pacjenta  powinien być osobny mail (nie wysyłamy zbiorczych zapotrzebowań)w jednym mailu)
  • Proszę podać pełną nazwę leku i gramaturę

 

Jeżeli jesteś osobą przewlekle chorą, która potrzebuje receptę lub zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, w celu kontynuacji leczenia możesz w Rejestracji złożyć wniosek o wypisanie stosownych środków medycznych, bez konieczności rejestrowania się i odwiedzania gabinetu lekarskiego.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej zweryfikuje zasadność wystawienia wnioskowanych przez pacjenta leków/środków zaopatrzenia w wyroby medyczne, a także jego uprawnień do korzystania ze świadczeń NFZ oraz należnej mu refundacji.

Wnioski na zaopatrzenie w wyroby medyczne można odbierać w Rejestracji następnego dnia, osobiści lub za pośrednictwem innej osoby posiadającej pełnomocnictwo do odbioru recept i wniosków.