A A A
baner

POZ Lutynia

DEKLARACJE WYBORU PERSONELU POZ

Aby zostać pacjentem POZ w DCM DOLMED S.A. i korzystać z opieki lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) musisz posiadać powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz złożyć pisemną deklarację wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej.
Druki deklaracji do pobrania tutaj >>>


Uzupełniając druk deklaracji należy wpisać imię i nazwisko personelu medycznego.

Lekarz POZ dla dorosłych – lek. Daniel Holko– D*

Lekarz POZ dla dzieci – lek. Elżbieta Thoma – Rudnicka – D*

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne

  • Aleksandra Runka– D*
  • Natalia Szczecińska – D*

Położna środowiskowo-rodzinna – Krystyna Matkowska – D*
*D – personel POZ, do którego aktualnie można złożyć deklarację.

Aktualizacja deklaracji:

Pacjenci, którzy mieli wybranego lekarza POZ – lek. Anatola Naduraka; pielęgniarkę POZ – Dorotę Kuriatę i Ewę Manulik oraz położne POZ – Monikę Adamek i Halinę Augustynowicz, przy najbliższej wizycie lekarskiej będą proszeni o dokonanie ponownego wyboru i wypełnienie deklaracji na aktualny personel POZ.

PROMOCJA ZDROWIA
Prowadzona przez pielęgniarkę POZ odbywa się w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach 14:00 – 15:00 (gabinet 3).

PUNKT POBRAŃ W LUTYNI OFERUJE:

  • szeroki zakres badań laboratoryjnych –  kompleksowe badania laboratoryjne, od badań podstawowych po specjalistyczne z zakresu m.in. hematologii, biochemii, infekcji, alergii, autoprzeciwciał, badań genetycznych i markerów nowotworowych. Badania można wykonać na zlecenie lekarza lub bez skierowania (odpłatnie);
  • obsługę całej rodziny – nasz personel medyczny zapewnia profesjonalne i przyjazne podejście podczas pobierania próbek krwi u dzieci, dorosłych i seniorów;
  • wyniki on-line – szybkie i dokładne wyniki online, bez konieczności ponownego udania się do przychodni. 
  • badania można wykonać we wtorki, czwartki i piątki już od godziny 7:00 do 10:30.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA Kalendarz szczepień dorosłych

E-receptawnioski można składać:

  • formularza na naszej stronie internetowej online
  • druków dostępnych w rejestracji (wypełniony druk należy umieścić w specjalnie oznakowanej skrzynce)
  • aplikacji mobilnej DOLMED (do pobrania z Google Play i AppStore)

Pamiętaj, aby podać prawidłowe dane:  imię i nazwisko, PESEL oraz numer telefonu, na który wyślemy 4-cyfrowy kod recepty.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej zweryfikuje zasadność wystawienia wnioskowanych przez pacjenta leków/środków zaopatrzenia w wyroby medyczne, a także jego uprawnień do korzystania ze świadczeń NFZ oraz należnej mu refundacji.
RECEPTA 365 DNI
E-recepta może być także ważna przez 1 rok (365 dni). Taką e-receptę otrzymają m.in. pacjenci chorzy przewlekle, którzy na stałe przyjmują określone leki. Lekarz musi zaznaczyć, że e-recepta ma być ważna przez 365 dni — wtedy zobaczysz na niej „datę realizacji do” określonego dnia.