A A A
baner

POZ Miękinia

E-receptawnioski można składać:

  • formularza na naszej stronie internetowej online
  • druków dostępnych w rejestracji (wypełniony druk należy umieścić w specjalnie oznakowanej skrzynce).

Pamiętaj, aby podać prawidłowe dane:  imię i nazwisko, PESEL oraz numer telefonu, na który wyślemy 4-cyfrowy kod recepty.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej zweryfikuje zasadność wystawienia wnioskowanych przez pacjenta leków/środków zaopatrzenia w wyroby medyczne, a także jego uprawnień do korzystania ze świadczeń NFZ oraz należnej mu refundacji.
RECEPTA 365 DNI
E-recepta może być także ważna przez 1 rok (365 dni). Taką e-receptę otrzymają m.in. pacjenci chorzy przewlekle, którzy na stałe przyjmują określone leki. Lekarz musi zaznaczyć, że e-recepta ma być ważna przez 365 dni — wtedy zobaczysz na niej „datę realizacji do” określonego dnia.

Deklaracje wyboru placówki
Aby zostać Pacjentem POZ w DCM Dolmed wystarczy złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki czy położnej.
Druki deklaracji do pobrania tutaj >>>
Uzupełniając druk deklaracji należy wpisać imię i nazwisko personelu medycznego.

Lekarz POZ dla dorosłych:

  • lek. Magdalena Błaszczak– D*
  • lek. Marta Pałupska – D*
  • lek. Jolanta Tarnowska

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne

  • Ewa Manulik– D*
  • Renata Baka– D*

Położna środowiskowo-rodzinna – Krystyna Matkowska – D*
*D – personel POZ, do którego aktualnie można złożyć deklarację.

Aktualizacja deklaracji:

Pacjenci, którzy mieli wybrane położne POZ – Monikę Adamek i Halinę Augustynowicz, przy najbliższej wizycie lekarskiej będą proszeni o dokonanie ponownego wyboru i wypełnienie deklaracji na aktualny personel POZ.