A A A
baner

POZ dla dzieci

Szczepienia

Dzieci podlegające szczepieniom w roku 2024:

ROCZNIK – 2006 po ukończeniu 18 roku życia TĘŻEC, BŁONICA  (po 5 latach od ostatniego szczepienia)
ROCZNIK – 2011 po ukończeniu 13 roku życia TĘŻEC, BŁONICA, KRZTUSIEC
ROCZNIK – 2019 po ukończeniu 5 roku życia TĘŻEC, BŁONICA, KRZTUSIEC +POLIO, ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA
ROCZNIK – 2022/2023 po
ukończenia 16-18 miesiąca życia dawka przypominająca: TĘŻEC, BŁONICA, KRZTUSIEC, POLIO + HIB

Kalendarz szczepień dzieci

Bezpłatny program szczepień przeciw HPV dziewcząt i chłopców po ukończeniu 11. roku życia do ukończenia 14. roku życia – sprawdź szczegóły.


Bilanse zdrowia dzieci w 2024 r.:  

ROCZNIK 2024 na  bieżąco
ROCZNIK 2022 – BILANS 2 LATKA
ROCZNIK 2020 – BILANS 4 LATKA
ROCZNIK 2019 – BILANS 5 LATKA

Ważne! Nowi Pacjenci
, przy składaniu deklaracji do DCM Dolmed prosimy o podanie dokładnego adresu i nazwy placówki, w której dziecko było leczone i szczepione  w celu przekazania karty szczepień z poprzedniej placówki. POBIERZ “Wniosek o przekazanie karty uodpornienia”.
BEZ ORYGINAŁU KARTY UODPORNIENIA (SZCZEPIEŃ) NIE WYKONAMY SZCZEPIENIA.

Czy rodzic/opiekun jest potrzebny podczas wizyty u pediatry?

 1. Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne u osoby, która nie ukończyła 6 roku życia, przeprowadza się w obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego (osobę sprawującą, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga). Szczepienie ochronne przeprowadza się po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego/rodzica.
 2. Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne u osoby, która ukończyła 6 rok życia, a nie osiągnęła pełnoletności, można przeprowadzić bez obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego, po uzyskaniu ich pisemnej zgody i informacji na temat uwarunkowań zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazanie do szczepień. Szczepienie ochronne przeprowadza się po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego/rodzica.
 3. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 15-19)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (§ 7)
  Ważne! Opiekun prawny musi mieć przy sobie obowiązkowo postanowienie sądu.

DEKLARACJE WYBORU PERSONELU POZ (Wrocław)
Druki deklaracji do pobrania tutaj >>>
Deklaracje można składać w informacji na parterze, w skrzynce w przedsionku od ul. Legnickiej lub wysłać tradycyjną pocztą (nie przyjmujemy skanów), a także za pomocą Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Personel wyboru w deklaracji:

 • Lekarze pediatrzy: Jolanta Adamczyk, Teresa Babiak-Tejedor, Barbara Kraszewska – Głomba, Paulina Lewicka
 • Pielęgniarki: Anna Paradowska
 • Położne: Krystyna Matkowska, Dorota Widanka, Dalila Zaczkowicz, Kamila Łabędź-Pietluch (chłopcy tylko do 2 m-ca życia potrzebują położnej)

E-recepta na leki , szczepionki, preparaty mlekozastępcze

Zapotrzebowanie na leki przyjmujemy na specjalnie przygotowanym formularzu online. 

Zapotrzebowanie na leki przyjmujemy na specjalnie przygotowanym formularzu online.