A A A
baner

2016-3

Przebudowa I i II piętra z termomodernizacją budynku DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony - nr ref. DIG.290.3.2016

Termin składania ofert:  22.11.2016, godz.10:00

Do pobrania:

 26.10.2016

 

Ogłoszenie o zamówieniu

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.10.2016 pod numerem 330988-2016

 26.10.2016

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

część 1 - SIWZ, przedmiary, projekt wykonawczy - opis, Konstrukcja, SAP, specyfikacje techniczne

część 2 - Projekt budowlany

część 3 - Architektura cz.1

część 4 - Architektura cz.2

część 5 - Instalacje Sanitarne

część 6 - Instalacje Elektryczne

16.11.2016

 

Wyjaśnienia treści SIWZ + Inwentaryzacja + Sprostowanie

22.11.2016

 

Informacja z otwarcia ofert

05.12.2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty