A A A
baner

2018-2

Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku przychodni DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony - nr ref. DIG.290.2.2018

Uwaga!

Nowy termin składania ofert: 03.07.2018, godz. 10:00

Do pobrania:

 20.06.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2018 pod numerem 576055-N-2018

 20.06.2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 22.06.2018

 

Wyjaśnienia treści SIWZ(1)

 27.06.2018

 

Wyjaśnienia treści SIWZ(2)

 03.07.2018

 

Informacja z otwarcia ofert

 10.07.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty