A A A
baner

2020-2

Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku przychodni DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony - nr ref. DIG.290.2.2020

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 09.07.2020, godz. 13:00

Do pobrania:

 30.06.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2020 pod numerem 553130-N-2020

 30.06.2020

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 03.07.2020

 

Wyjaśnienia treści SIWZ(1)

 06.07.2020

 

Wyjaśnienia treści SIWZ(2)

 07.07.2020

 

Wyjaśnienia treści SIWZ(3)

 09.07.2020

 

Informacja z otwarcia ofert

 10.07.2020

 

Informacja o unieważnieniu postępowania