A A A
baner

2015-1

 

dostawa i instalacja cyfrowego sprzętu radiologicznego wraz z opracowaniem projektu ochrony radiologicznej i 3-letnią opieką serwisową po okresie gwarancji

 

Przetarg nieograniczony - nr ref. DIG.290.1.2015

Uwaga! Nowy termin składania ofert:   24.04.2015, godz. 10:00

Do pobrania:

 

05.03.2015

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

   

 przekazane do publikacji w dniu 05.03.2015, 

 opublikowane w dniu 10.03.2015 pod numerem 2015/S 048-083108

 

10.03.2015

 

 

SIWZ - dostępna od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

08.04.2015

 

zmiana treści SIWZ (1)

14.04.2015

 

wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ (2)

20.04.2015

 

wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ (3)

20.04.2015

 

załącznik nr 3 [Wymagania minimalne] po zmianach (ujednolicony formularz ułatwiający sporządzenie oferty)

26.05.2015

 

wynik