A A A
baner

Zakończone konkursy

Konkurs na badania laboratoryjne (cytologia)

Wyniki konkursu 16.02.2024
Ogłoszenie konkursu 07.02.2024
Szczegółowe Warunki Konkursu cytologia 07.02.2024
Zał. 1. Dane oferenta
Zał. 2. Formularz ofertowy do konkursu ofert
Zał. 3. Oświadczenie oferenta
Zał. 4. Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
Zał. 5. Oświadczenie o czasie prowadzenia działalności

Konkurs na opisy badań TK, MR, RTG

Wyniki konkursu 18.01.2024
Ogłoszenie konkursu teleradiologia 10.01.24
Szczegółowe warunki teleradiologia 10.01.24
Zał. 1 umowa na badania 10.01.24
Zał. 2 Oferta 10.01.2024

Ponowny konkurs na badania laboratoryjne

Ogłoszenie konkursu 19.12.2023
Szczegółowe warunki konkursu 19.12.2023
Zał. 1. Dane oferenta 19.12.2023
Zał. 2. Formularz ofertowy do konkursu ofert 19.12.2023
Zał. 3. Oświadczenie oferenta 19.12.2023
Zał. 4. Oświadczenie o posiadanych certyfikatach 19.12.2023
Zał. 5. Oświadczenie o czasie prowadzenia działalności 19.12.2023
Zał. 6. Umowa na usługi 19.12.2023

Konkurs na badania laboratoryjne

Ogłoszenie konkursu 13.12.2023
Szczegółowe warunki konkursu
Zał. 1. Dane oferenta
Zał. 2. Formularz ofertowy do konkursu ofert
Zał. 3. Oświadczenie oferenta
Zał. 4. Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
Zał. 5. Oświadczenie o czasie prowadzenia działalności
Zał. 6. Umowa na usługi

Konkurs na usługi protetyki stomatologicznej

Ogłoszenie konkursu 26.07.2023
Szczegółowe warunki konkursu
Zał. 1. Dane oferenta
Zał. 2. Formularz ofertowy do konkursu ofert
Zał. 3. Oświadczenie oferenta
Zał. 4. Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
Zał. 5. Oświadczenie o czasie prowadzenia działalności
Zał. 6. Umowa na usługi

Konkurs na badania laboratoryjne

WYNIKI KONKURSU 13.06.2023
Ogłoszenie konkursu 02.06.2023

Szczegółowe warunki konkursu
Zał. 1. Dane oferenta
Zał. 2. Formularz ofertowy do konkursu ofert
Zał. 3. Oświadczenie oferenta
Zał. 4. Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
Zał. 5. Oświadczenie o czasie prowadzenia działalności
Zał. 6. Umowa na badania

ODPOWIEDZI i aktualizacje 07.06.2023:
odpowiedź 1
odpowiedź 2
Zal.2 Formularz ofertowy do konkursu_aktualizacja

_________________________________________________________

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 30 maja 2023
Ogłoszenie konkursu 4.05.2023

Szczegółowe warunki konkursu
Zał. 1. Dane oferenta
Zał. 2. Formularz ofertowy do konkursu ofert
Zał. 3. Oświadczenie oferenta
Zał. 4. Oświadczenie o posiadanych certyfikatach
Zał. 5. Oświadczenie o czasie prowadzenia działalności
Zał. 6. Umowa na badania

ODPOWIEDZI:
odpowiedź 1
odpowiedź 2
odpowiedź 3

Ogłoszenie konkursu 23.01.2023r.

Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik 1 dane oferenta
Załącznik 2 formularz ofertowy do konkursu
Załącznik 3 oświadczenie oferenta
Załącznik 4 oświadczenia o czasie prowadzenia laboratorium
Załącznik 5 umowa na badania

_________________________________________________________________________

Wyniki konkursu 8.07.2022

Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik 1 dane oferenta
Załącznik 2 formularz ofertowy do konkursu
Załącznik 3 oświadczenie oferenta
Załącznik 4 oświadczenie o posiadanych certyfikatów
Załącznik 5 oświadczenia o czasie prowadzenia laboratorium (pdf)
Załącznik 6 umowa na badania (word)

Wyjaśnienie nr 1 do konkursu z 04.07.2022
___________________________________________________________________________

Wynik konkursu ofert 16.05.2022 r.

Zapytanie i wyjaśnienie do SWK 05.05.2022

Szczegółowe warunki konkursu
Korekta do SWK_04.05.2022
Załącznik 1 dane oferenta
Załącznik 2 formularz ofertowy do konkursu
Załącznik 3 oświadczenie oferenta
Załącznik 4 oświadczenie o posiadanych certyfikatów
Załącznik 5 oświadczenia o czasie prowadzenia laboratorium (pdf)
Załącznik 6 umowa na badania (word)
Załącznik 6 umowa na badania (pdf)

_____________________________________________________________________________

Wyniki konkursu 28.01.2022

Ogłoszenie konkursu o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z 25.01.2022
Szczegółowe warunki konkursu
zał. 1 dane oferenta
zał. 2 formularz ofertowy
zał. 3 oświadczenie oferenta
zał. 4 oświadczenie o czasie prowadzenia laboratorium
zał. 5 umowa na badania